Inloggen op Office 365 met PowerShell

Gemaakt door ISPWeb B.V., Gewijzigd op Thu, 08 Sep 2022 om 02:33 PM op ISPWeb B.V.

* Start Powershell als Admin:


* Wanneer je nog nooit verbinding hebt gemaakt met Office 365 via PowerShell zijn een aantal eenmalige instellingen nodig.
-> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
-> winrm quickconfig
-> winrm get winrm/config/client/auth
* Controleer of Basic auth is ingeschakeld, wanneer dit niet het geval is kan dit gedaan worden met het onderstaande commando
-> winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}


* Verbinding maken met Office 365:


-> $UserCredential = Get-Credential
* Voer "Global Administrator" gebruiker en wachtwoord in.
-> $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
-> Import-PSSession $Session -DisableNameChecking


Wanneer je een foutmelding krijgt bij het verbinden naar outlook.office.com dan moet gebruik worden gemaakt van de nieuwe EXO V2 module.


* Start het volgende commando om deze module te installeren:

-> Install-Module ExchangeOnlineManagement

* Daarna kan je verbinding maken via:

-> Connect-ExchangeOnline

U bent nu ingelogd met PowerShell

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren